💢ریاضی پایه ششم 🌐فصل ۵ 🟢خط و زاویه 🟣مدرس: رشاد عزیزی…

💢ریاضی پایه ششم
🌐فصل ۵
🟢خط و زاویه
🟣مدرس: رشاد عزیزی
🔵آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
🟡مدرسه شاهد امید کرانی

❌❌لطفا چرخش گوشی را فعال کنید و فیلم ها را افقی نگاه کنید❌❌
╭═ঈ🌴🌼🌺🌸🌴ঈ═╮
@reshadazizi6
╰═ঈ🌴🌸🌺🌼🌴ঈ═╯