✅ نمونه سوال 6⃣ این سوال در نگاه اول کمی سخت به نظر می…

✅ نمونه سوال 6⃣
این سوال در نگاه اول کمی سخت به نظر می رسد ولی اگر کمی با آرامش و طمانینه شکل را نگاه کنیم می بینیم شکل داده شده فقط دو گلبرگ است شما با روش های چهارگانه گلبرگ آشنایی دارید و استفاده از هر کدام از آنها در این سوال بلامانع است .من از روش اول استفاده می کنم مساحت گلبرگ 👇👇👇

مساحت نیم دایره – مساحت مربع

(1/2×2×2×3 ) – (2×2 )=2

دو گلبرگ داریم پس مساحت آنها 👇👇👇
2×2=4

در مورد محاسبه محیط(اندازه ی دور هر شکل) ممکن است دوباره استرس و نگرانی به سراغ شما بیاید ولی اگر به ساختار گلبرگ آشنایی داشته باشید می دانید هر گلبرگ از دو کمان ربع دایره یا یک نیم دایره ساخته شده است.اکنون با وجود 2 گلبرگ پس 4 کمان ربع دایره یعنی 1 دایره کامل برای محاسبه ی محیط داریم 👇👇👇

4×3=12

Aso2021✍✍✍