۹۹/۱۲/۳ با یاد تو آیه ها روان می گردد اسطوره ی سوره ها…

۹۹/۱۲/۳
با یاد تو آیه ها روان می گردد
اسطوره ی سوره ها بیان می گردد
از چشمه ی جوشان جلالت
هر خار‌، حریر مهربان می گردد

———————————————-

1139485125_364539

———————————————-

ممنون استاد ارجمند🌹🌹

———————————————-

متشکرم بزرگوار🙏🌹