والدین گرامی؛ در دعواهای بین کودکان مداخله نکنید. فقط…

والدین گرامی؛

در دعواهای بین کودکان مداخله نکنید.

فقط مراقب باشید به یکدیگر آسیب نزنند.

با استفاده از “تکنیک حواس_پرتی” ذهن آنها را از موضوع دعوا منحرف کنید

و با یک پیام مثبت مثل
“واااای فلانی خیلیییی دوستت_داااره”

احساس خوب نسبت به طرف مقابل ایجاد کنید.

بهتر است تکنیک حواس_پرتی اینجا یک بازی_حرکتی_هیجانی باشد.

اگر بچه ها دعوایشان شد در عین حالی که نباید مداخله کنید نباید پشت فرزند خودتان را خالی کنید.

باما همراه باشید

@MOSHAVERETAHSILITARBIYATI