شعر جالب تکلیف مهارت محور هدف : تخیل ، مهارت تفکر ، تقویت…شعر جالب تکلیف مهارت محور

هدف : تخیل ، مهارت تفکر ، تقویت نویسندگی
گفتگویی بین سیر و پیاز ، گفتگویی بین لامپ و شمع ، گفتگویی بین برنج و بشقاب و ….

🌹آرایه های جان بخشی و مناظره ناخودآگاه تمرین می شود

نمونه ای از تکلیف جان بخشی

———————————————-

سپاسگزارم🙏🌹