سلام عزیزان معنی لغوی متمم همون تمام کننده و تکمیل کننده…

سلام عزیزان
معنی لغوی متمم همون تمام کننده و تکمیل کننده حساب میشه درسته؟
با مکمل هم معنیه

———————————————-

👆👆

———————————————-

1091242663_374102

———————————————-

دستتون درد نکنه
پس درسته
مرسی🌷🌹