سلام، برای دانش ادبی( شخصیت بخشی و مناظره) همکاری کلیپ…

سلام، برای دانش ادبی( شخصیت بخشی و مناظره) همکاری کلیپ
آموزشی داره بفرسته ؟؟؟

———————————————-

سلام
تکلیفی در رابطه با جان بخشی به اشیا یا همان شخصیت بخشی دادم که از زبان اجسام بی جان اطراف خود صحبت کنند و بفرستند

———————————————-

ممنونم. ولی خب من منطورم
تدریس شخصیت بخشی و مناظره هست که با کلیپ آموزشی بهشون اموزش بدیم.

———————————————-

سپاس از شما🙏🌹

———————————————-

نمونه کار👆