خانم حسینی عزیز لطفا میشه راهنمایی کنید این شکلها رو…خانم حسینی عزیز لطفا میشه راهنمایی کنید این شکلها رو چطوری بکشیم

———————————————-

سخته راهنمایی🙈
یک متوازی الاضلاع ملایم بکشید یعنی خیلی زوایاش کم شیب کمی داشته باشهربعد وسط ضلع پایینی را مشخص می کنید با نقطه چین ارتفاع هرم میرید بالا به صورت عمود تا هر جا که لازمه بعد راس های دیگه متوازی الاضلاع را به انتهای این ارتفاع وصل کنید