حل و توضیح و تفهیم سوالات مربوط به درس خطوط و زاویه…

حل و توضیح و تفهیم سوالات مربوط به درس خطوط و زاویه ☝️☝️☝️

🔶️پیک از آقای سوقی

مدرس: استاد مالکی

@tadrisnovinkhanommaleki