تدریس جان بخشی یا تشخیص با مثال های ساده : اسم دیگه جان…

تدریس جان بخشی یا تشخیص با مثال های ساده :
اسم دیگه جان بخشی تشخیصه یعنی نسبت دادن یک کار یا صفت یا احساس و یا حالت انسانی به غیر انسان چه بی جان باشه و چه حیوان باشه .
مثلا شما تصور میکنی که دفترت با شما حرف میزنه یا پرنده برای شما دست تکان میده و یا میز با صندلی حرف میزنه . جوراب خوشحال میشه و خیلی مثال های دیگه . انگار فرض میگیریم که چیزهای بی جان و موجودات اطراف ما مثل انسانها رفتارهای انسانی رو انجام میدن