🟥 #اطلاعیه بروز مشکل در سیستم پایا به دلیل مشکل به وجود…

🟥 #اطلاعیه بروز مشکل در سیستم پایا
به دلیل مشکل به وجود آمده درسیستم پایا روند پرداخت حقوق همکاران از ساعت ۳.۴۵ دقیقه صبح #جمعه آغازشده است. حقوق کلیه همکاران واریز خواهد شد .
لازم به ذکر است حقوق و عیدی اکثریت همکاران دربرخی استانهاامروز واریز شده است و الباقی همکاران در برخی استانها نیز تا #فردا واریزخواهد شد.
➖➖➖➖➖➖➖➖

———————————————-

به این میگن توجیه

———————————————-

چرا موقع گرفتن مالیات و عوارض و پول آب و برق سیستم مشکل پیدا نمیکنه؟ 😄

———————————————-

آهای گل گفتی بانو

———————————————-

👍👍👍😂😂😂😂