یارب تو مرا به حشر رسوا مگذار بخشایش این بنده به فردا…

یارب تو مرا به حشر رسوا مگذار
بخشایش این بنده به فردا مگذار

از خویش بدی دیدم و از تو خوبی
دریاب و مرا به‌خویش هم وا مگذار

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو
سلام
روزتان سرشار ازلطف خداوند و لبریز از آرامش و لبخند
👇👇
@bare30p