ممنونم چون سال اولم هستش نمیدونم طرح جابر باید درباره ی…

ممنونم
چون سال اولم هستش
نمیدونم طرح جابر باید درباره ی چی باشه

———————————————-

کدوم استان هستید . فکر کنم از سال قبل .دیگه شیوه هر استانی تغییر کرده

———————————————-

من تمام وقتم فقط اطلاعات از نحوه درس دادن هست
نه جابر و این ها
و الان موندم چیکار کنم