سلام، کسی میتونه جواب این سوال و بدهسلام، کسی میتونه جواب این سوال و بده

———————————————-

عنکبوت : ۸ پا ، مورچه : ۶ پا
۵ × ۶ = ۳۰
۳۴-۳۰=۴
۴÷۲=۲
عنکبوت
۵-۲=۳
مورچه

———————————————-

یک مورچه باقی مونده، دو تا نجات یافت?