1062046817_888211062046817_88821

———————————————-

لطفا راهنمایی ام نمایید متشکرم.

———————————————-

اشتباه تایپی هست
ضررهای هست

———————————————-

Download

1062046817_88824

———————————————-

ممنونم