?ریاضی ششم ?فصل چهارم ?فعالیت ۳ صفحه ۸۰ ?مدرس:رشاد عزیزی…

?ریاضی ششم
?فصل چهارم
?فعالیت ۳ صفحه ۸۰
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6