سلام وقتتون بخیر .خسته نباشید جمله ی ” پرنده پرواز نکن “…

سلام وقتتون بخیر .خسته نباشید
جمله ی ” پرنده پرواز نکن ” چه جمله ای است ،

———————————————-

سلام
جمله ی امری

———————————————-

سلام امری

———————————————-

فرمایشی?

———————————————-

لطف دارید عزیزم

———————————————-

ممنون از لطفتون ?

———————————————-

سپاس از لطفتون?

———————————————-

منشکرم?