سلام صبح بخیر تقسیم ۳.۵ بر ۳ رو چطوری روی شکل میشود نشان…

سلام صبح بخیر تقسیم ۳.۵ بر ۳ رو چطوری روی شکل میشود نشان داد
لطفا راهنماییم بفرمایید

———————————————-

1091242663_366021

———————————————-

1091242663_366025

———————————————-

سپاس خانمی