سلام ،دوستان مشهد زلزله شده ؟

سلام ،دوستان مشهد زلزله شده ؟

———————————————-

جداً

———————————————-

ما نزدیک مشهدیم?

———————————————-

آره دو سه روز قبل پسرم مشهد از مشهد برگشته
ولی الان اخبار اعلام کرد

———————————————-

بله

———————————————-

خرابی هم داده

———————————————-

بله

———————————————-

دونفر در سنگ سفید کشته ویک نفر مصدوم شده،بخاطر پرتاب سنگ از کوه وبرخورد آن با یک پراید

———————————————-

امروز فیزوزه نیشابور زمین لرزه شده

———————————————-

بله در اطراف مشهد دور میزنه

———————————————-

آخ ش چقدر سخته

———————————————-

دیشب ۴.۲ریشتر در عمق ده کیلومتری
امروز۳.۶در عمق ۹کیلومتری حواله سنگ سفید