باسلام وصبح به خیر لطفا به این سوالم پاسخ دهید اثار علمی…

باسلام وصبح به خیر
لطفا به این سوالم پاسخ دهید
اثار علمی ایران در زبان قدیم به چه زبانی بود ؟
۱- فارسی دری
۲- عربی
۳- پهلوی
۴- یونانی
لطفا پاسخ دهید کدام گزینه است ممنونم

———————————————-

سلام .‌پهلوی میشه

———————————————-

عربی درست نیست

———————————————-

نه