از چندر غاز حقوق کلی مالیات بر داشت کردن

از چندر غاز حقوق کلی مالیات بر داشت کردن

———————————————-

چقد مگه برداشتن؟

———————————————-

توی جایی خوندم حقوق مردم عمان حداقل ۲۵۳ ریاله حساب کردم میشه حدود ۱۶ میلیون خودمون
ناقابل?

———————————————-

ریال عمان از با ارزش ترین پول های جهان است

هر یک ریال عمان، 2.5 دلار امریکا ارزش دارد

حداقل حقوق برای شهروندان عمان 325 ریال عمانی است.

———————————————-

اره همینه

———————————————-

ما هم باید هر روز صبح فقط خدا رو شکر کنیم زنده ایم.

———————————————-

اما حقوق بنده را هم به ریال واریز می کنند.

———————————————-

عزت یا ذلت

بحث این است

در هیچ کجای دنیا دیگر جایگاهی نداریم

پاکستان امروز گفته عوض پول برق صادراتی ت بهت بدنج میدیم!!!

———————————————-

1139485125_360993

———————————————-

واسه ما هم به ریال همین میشه ولی هیچی نمونه ازش سر برج?

———————————————-

ما تا لنگ پوشی هنوز فاصله داریم

———————————————-

هوم. البته مشوق این تئوری پسرانی تربیت کردن که سرمایه دارها جلوشون لنگ می اندازن ?