1139485125_3609001139485125_360900

———————————————-

سجده واجب کنارشان نوشته شده

———————————————-

این قرآن شما عثمان طه نباید باشه
هر قرآنی در پایانش چند صفحه هم قواعد تجوید داره هم علائم سجده و..

———————————————-

بسیار قدیمی هست

———————————————-

اینقدر این قرآن رادوست دارم که حد و حساب نداره

———————————————-

بله کاملا معلومه
قرآن های قدیم علائمشان فرق داره

———————————————-

بله ولی من باش راحتم

———————————————-

بله خیلی چشم نوازه
منم از این قرآن عثمان طه که تنوع را ازبین برده خیلی به دل نمیشینه

———————————————-

خیلی عالیه

———————————————-

نه این قرآن از لاهور پاکستان هست
قدیمی ها از لاهور پاکستان هستن
از پدر شوهرم بوده به من هدیه داده

———————————————-

1139485125_360913

———————————————-

1139485125_360914

———————————————-

بسیار عالی

———————————————-

لطف دارید ممنونم???

———————————————-

زنده باشید ماراهم دعاکنید??

———————————————-

محتاجیم به دعا , ممنونم ??