1139485125_3608881139485125_360888

———————————————-

در اینجا کاملا واضح هست

———————————————-

کلمه سجده اومده تو آیه
این علامت سجده نیست تو قرآن تون؟

———————————————-

علامت سجده را نمی گم‌ ،نصف جز رو میگم

———————————————-

آو شما ستاره رو میگین
بالاتر از اون??

———————————————-

نه نوشته خط افقی اگه باشه بالای کلمه دلالت بر سجده داره

———————————————-

بله درسته??