??مراعات نظیر (تناسب ) :?? از متداول ترین آرایه های ادبی…

??مراعات نظیر (تناسب ) :??

از متداول ترین آرایه های ادبی در ادبیات معاصربه شمار می آید و آن عبارت است از :

?آوردن دو یا چند واژه در یک بیت یا عبارت که در خارج از آن بیت نیز رابطه ای خاص میان آن ها برقرار باشد ویا دیگر کلمات مجموعه خود را به ذهن بیاورد. ?

✔️✔️1. از لحاظ هم جنس بودن : آفتاب،ماه،ستاره

✔️✔️2. از لحاظ هم نوع بودن : مس ، طلا،نقره،آهن که همه از نوع فلزات می باشند .

✔️✔️3. از نظر هم مکان بودن : گهر ،صدف،مروارید که هر سه در دریا یافت می شوند.

✔️✔️4. از نظر زمان : دیشب ، امروز ، پارسال و . . .

✔️✔️5 . از نظر همراهی و ملازمت : کف و دریا زیرا همیشه دریا با کف همراه است یا (( ابر و باد ))
??
??نکته :

⭕️ تناسب با مراعات نظیر⭕

دو نام مختلف هستند برای یک آرایه ی ادبی و

???????

⭕هیج تفاوتی ندارند.⭕

?????