♨️ فعالیت مدارس تهران از اول بهمن‌ماه چگونه است؟ مدیرکل…

♨️ فعالیت مدارس تهران از اول بهمن‌ماه چگونه است؟

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران:
? آموزش‌و‌پرورش شهر تهران اول بهمن‌ماه با آمادگی تمام و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی آمادگی بازگشایی مدارس را دارد.

? تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها باید حداکثر ۱۰ نفر باشد.

? مدیران توجه داشته باشند پایه‌های اول و دوم و درس‌های عملی هنرستان‌ها حضوری خواهد بود.

? اگر مشاهده شود که سایر پایه‌ها فراخوان شده‌اند، با متخلفین برخورد خواهد شد.

====

———————————————-

سلام پس سنندج چی ؟؟

———————————————-

همه ایران اینطوریه