‍ ز تار ِ چشم ماهوری برانگیز شراب ِ ناب ِ انگوری برانگیز…

‍ ز تار ِ چشم ماهوری برانگیز
شراب ِ ناب ِ انگوری برانگیز

سحر ازجوشش احساس نابت
بیا و با غزل شوری برانگیز

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

درود بر نیک اندیشان
صبحتان غزلباران ، دلتان ازعشق خدا لبریزباد

☃️☃️❄️❄️
??
@bare30p