پروفایل همکارا اتفاقی تِم آبی داره یا طرفدار استقلالن؟😄

پروفایل همکارا اتفاقی تِم آبی داره یا طرفدار استقلالن؟😄

———————————————-

من که طرف دار تیم خاصی نیستم
فقط از رز آبی خوشم میاد
کل رنگا رو هم دوست دارم

———————————————-

1139485125_360872

———————————————-

رژ آبی هم فشنگه😅😅😅