پروفایل همکارا اتفاقی تِم آبی داره یا طرفدار استقلالن؟?

پروفایل همکارا اتفاقی تِم آبی داره یا طرفدار استقلالن؟?

———————————————-

من که طرف دار تیم خاصی نیستم
فقط از رز آبی خوشم میاد
کل رنگا رو هم دوست دارم

———————————————-

1139485125_360872

———————————————-

رژ آبی هم فشنگه???