سلام فرو رفتن یک جسم در آب درست مثل پایین رفتن یک کفه…

سلام

فرو رفتن یک جسم در آب درست مثل پایین رفتن یک کفه ترازو و بالا آمدن کفه دیگه اس

وقتی جسمی در آب فرو می ره به اندازه حجمش آب را بالا میاد

نیرویی که برای بالا آوردن حجمی از آب نیاز داریم به اندازه وزن آب ِهم حجم اون هست وقتی جسمی یک لیتری را به درون آب فرو ببریم به اندازه بالا آمدن یک لیتر آب انرژی مصرف می کنیم واگر نیروی جاذبه روی جسم بیشتر از نیروی جاذبه روی آب به همان حجم باشد آن جسم در آب فرو می ره

ولی اگر نیروی جاذبه روی جسمی کمتر از نیروی جاذبه روی آن حجم آب باشه اون جسم روی آب شناور می ماند
به زبان ساده تر هرچیزی که چگال تر از آب باشد(جرم حجمی بیشتری داشته باشد)در آب فرو می رود.کشتی ها هرچقدر هم سنگین باشند وقتی در آب قرار می گیرن حجم بسیار زیادی دارند همان حجم آب باید به جای آن ها بالا بیاید.علت این موضوع هم شکل لگن مانند کشتی هاست.در واقع کشتی از ماده ای چگال ساخته شده؛ولی آن ماده چگال طوری پخش شده که وقتی در آب قرار بگیرد ،عملا حجمی زیاد از آب را به بالا می راند نیرویی که به خاطر وزن به کشتی وارد میشه تنها معادل وزن دیواره های فلزی کشتی هست
اما نیرویی که کشتی به آب وارد می کنه به اندازه حجمی از آب هست که به خاطر فرو رفتن کشتی به سمت بالا آمده و چون بیشترِ حجم کشتی که در آب فرو رفته خالی هست (در واقع هواست)چگالی کلی کشتی بسیار کمتر از چگالی آب خواهد شد و روی آب می ماند مگر اینکه درون کشتی پر از آب بشه که در اون صورت مثل سنگریزه غرق میشه

———————————————-

خیلی ممنون