درس #تفکر_و_پژوهش – زبان پایه #ششم_ابتدایی ساعت ١٢ جمعه…

درس #تفکر_و_پژوهش – زبان
پایه #ششم_ابتدایی

ساعت ١٢
جمعه ١٩ دی ٩٩

پخش شده از #شبکه_آموزش_سیما

?️ @shabake_amoozesh