درس #بازی_و_ریاضی – راهبرد الگو پایه #ششم_ابتدایی ساعت…

درس #بازی_و_ریاضی – راهبرد الگو
پایه #ششم_ابتدایی

ساعت ١١:٣٠
جمعه ١٩ دی ٩٩

پخش شده از #شبکه_آموزش_سیما

?️ @shabake_amoozesh