به مناسبت زاد روز #هاروکی_موراکامی یکی از معروفترین…

به مناسبت زاد روز #هاروکی_موراکامی
یکی از معروفترین نویسندگان ادبیات ژاپن

مهم نیست تا کجا فرار کنی. فاصله هیچ چیز را حل نمی‌کند. وقتی توفان تمام شد، یادت نمی‌آید چگونه از آن گذشتی، چطور جان به در بردی. حتّی در حقیقت مطمئن نیستی توفان واقعاً تمام شده باشد. امّا یک چیز مسلّم است. وقتی از توفان بیرون آمدی دیگر همان آدمی نیستی که قدم به درون توفان گذاشت…!
برشی از رمان کافکا در کرانه
ترجمه #مهدی_غبرایی_لنگرودی

☃️☃️❄️❄️