باسلام لطفا به این سوالم پاسخ دهید امام کسی است که به…

باسلام لطفا به این سوالم پاسخ دهید
امام کسی است که به فرمان الهی وبا اگاهی کامل از اموزه های بی دینی بعد از پیامبری رهبری جامعه اسلامی را برعهده می گیرد .
این جمله درست است یا نادرست
لطفا پاسخ دهید

———————————————-

بی دینی؟؟

———————————————-

بله از یک کتاب مجموعه دروس قلم چی این سوال را گرفتم پاسخش را درست انتخاب کرد ولی در کتاب نوشته اموزه های دینی درکتاب قلم جی نوشته بی دینی لطفا راهنمایی کنید این جمله درست است یا نادرست

———————————————-

لابد اشتباه تایپیه یعنی چی بی دینی ?

———————————————-

پس به نظر شما با توجه به این جمله دانش اموز باید گزینه نادرست راانتخاب می کرد

———————————————-

سلام . جمله نادرست.

بخاطر همان” بی” که اضافه شده.
طرحش سوال استاندارد نیست ولی بهرحال سواله.