اگه خدای نکرده به کرونای انگلیسی مبتلا شدین Alt+shift رو…

اگه خدای نکرده به کرونای انگلیسی مبتلا شدین Alt+shift رو با هم بگیرین به کرونای فارسی تبدیل میشه??

———————————————-

??

———————————————-

??

———————————————-

????

———————————————-

?????? این باحال بود ????