استراحت نمیدن بلکه از اول بهمن باز شروع میشه به چند نفر…

استراحت نمیدن بلکه از اول بهمن باز شروع میشه به چند نفر حضوری درس میدیم به چند نفر مجازی !!

———————————————-

دقیقا اینطوری خواهد شد. یه عده از اولیا میذارن بیان یه عده نه

———————————————-

الله صحت ورسین . تنها گروهی که بیشتر در حق اونا ظلم شد، پزشکان و پرستاران، ومعلمان ودانش آموزان بود. بقیه لاقل گاهی یه استراحتی داشتند

———————————————-

? ?

———————————————-

دقیقا الاناز ۱تا ۵ آنلاین کار می کنیم بعد نگاه کردن تکلیف و اماده کردن مطلب و محتوا و … هم شب و صبح ها هم وقتموم را گرفته واقعا بریدیم .
کارمندای دیگه به صورت نوبتی رفتن و پرستارا حقوق و مقامشون بالا رفت و … ما هیچ تعطیلی نداشتیم و …