1134043354_3240751134043354_324075

———————————————-

ممنون میشم که جواب بدین ??????

———————————————-

کدام سوال مشکل داری؟

———————————————-

1134043354_324089

———————————————-

مممونم ????

———————————————-

ببخشید سوا ۸و ۱۲چی میشه

———————————————-

??

———————————————-

1134043354_324111

———————————————-

☝️☝️☝️

———————————————-

دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم????
??