? گل اول استقلال? گل اول استقلال

———————————————-

???????????????????❤️

———————————————-

من ندیدم ولی همه میگفتن عمدا مساوی شد

———————————————-

نه بابا ، این چه حرفیه

———————————————-

من نگفتم اونا گفتن? فوتبالی نیستم