‏عکس از پناه‏عکس از پناه

———————————————-

چه جوری باید قرینه این شکل رسم کنیم

———————————————-

نقاط مهم شکل رو مشخص کنید
از نقطه بر خط تقارن عمود کنید
به همان اندازه ، خط را ادامه بدین
نقاط به دست اومده رو به ترتیبی که در شکل اول بود ، به هم وصل کنید

———————————————-

خیلی ممنون عزیزم