سلام آزمون علوم درس ۱ تا ۸ میخاستم

سلام آزمون علوم درس ۱ تا ۸ میخاستم

———————————————-

1139485125_360825

———————————————-

سوالات ازمون علوم درس یک تا ۷
با پاسخنامه?

———————————————-

ممنونم تا درس ۸ ندارید؟با پاسخنامه مثل همین