در بیت ( گر رسد دشمنی برای وطن ) ( وطن ) نهاد است ؟

در بیت ( گر رسد دشمنی برای وطن )

( وطن ) نهاد است ؟

———————————————-

دشمن نهاد

———————————————-

سلام
دشمنی ( نهاد )
رسید ( فعل مضارع )
وطن ( متمم )

———————————————-

رسد فعل

———————————————-

ممنونم.

———————————————-

خواهش میکنم

———————————————-

سپاس گزارم

———————————————-

1091242663_365569

———————————————-

احسنت
جواب درست و کامل??