دانشگاه فرهنگیان ??ژاپن_ما حاضریم خانه هایمان را باز…

دانشگاه فرهنگیان
??ژاپن_ما حاضریم خانه هایمان را باز کوچکتر کنیم وفضا وامکانات مدرسه ها را بزرگتر وبیشترکنیم .ما برای توسعه ی بیشتر کشور هرچقدر در تربیت وجذب معلمان سرمایه گذاری کنیم کم است.

?جهانگیری: مشکل آموزش وپرورش جمعیت زیاد آن است

??آلمان-سه گروه نباید پشت چراغ قرمز بمانند:آتش نشانی ,معلم و آمبولانس .

?وزیر آموزش و پرورش : -تعاونی فرهنگیان معرفی نامه می دهد تا همکاران بتوانند از فروشگاهها قسطی خرید کنند.

??امارات_دولت در سال چند بار به معلمان چک سفید می دهد .

?ایران_معلم ها به جای آنکه به فکر اضافه حقوق باشند ,به فکر شغل دوم وسوم باشند “وزیر آموزش وپرورش دولت

?? فرانسه-ثروتمندان در مسیر شهرک معلمان خانه می خرند ,تا دیگران فکر کنند آن ها هم معلمند

??آلمان -فرزند بزرگم پزشک است اما فرزندم دومم به دنبال هدف بالاتری است می خواهد معلم شود “یک پدر المانی”

??_فرزندم یک نابغه است او توانایی معلمی دارد “یک پدر انگلیسی”

??آلمان-شما می خواهید حقوقی همسان با تربیت کنندگانتان داشته باشید؟!”فریاد مرکل بر سر صنف پزشکان ومهندسان ”

?روحانی : -حقوق معلمان بار مالی دارد …

✌اینقدر نشر بدین تا سراسری بشه