#تلنگر به هر کی سایز خودش محبت کنید? @#تلنگر
به هر کی سایز خودش محبت کنید?

@

———————————————-

لایک

———————————————-

سلامی به زیبایی عشق
به طراوت لبخند
به روشنایی خورشید
به سبزی غزل
به رایحه مریم و شب بو
به شما دوست گلم
و جدانتان آسو ده س
پس ناراحت نباشید

———————————————-

❤️❤️

———————————————-

درود بر شما ?