1139485125_3607691139485125_360769

———————————————-

شما دانش آموزی
کتابت رو میخوندی همه ش هست❌

———————————————-

1139485125_360772

———————————————-

وا من اشکال دارم خب