?ریاضی ششم ?فصل چهارم ?تمرین ۳و۴ صفحه ۷۹ ?مدرس:رشاد عزیزی…

?ریاضی ششم
?فصل چهارم
?تمرین ۳و۴ صفحه ۷۹
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6