✅ وارد کردن نمرات در سامانه سیدا ۱.ورود به سامانه ۲….

✅ وارد کردن نمرات در سامانه سیدا

۱.ورود به سامانه
۲. عملیات ضمن سال
۳.لیست کلاس و ورود نتایج
۴.ورود نتایج از طریق کلاس
۵.انتخاب پایه
۶.انتخاب درس
۷.انتخاب نوبت تحصیلی
۸.کلیک روی نمره مستمر و سپس پایانی( کادر آبی)
۹.ورود نمرات
۱۰. ثبت نمرات

@ElementaryEdu
#سیدا
#ثبت
#نمر

———————————————-

ببخشید مگر کارنامه نوشتن درسامانه سناد نبود؟؟؟

———————————————-

سلاو؛ هر روژی بزمی گه☺️