#وسایل محیط اطراف که دارای تقارن چرخشی و مرکزی هستند…#وسایل محیط اطراف که دارای تقارن چرخشی و مرکزی هستند
#دانشمند کوچک:ژیار مهدی
#نام معلم:آقای عزیزی

#دستان شاهد کرانی
#آموزش و پررورش ناحیه یک سنندج
?????????????????
@reshadazizi6

———————————————-

خيلي عالي ??????آفرين دانشمند كوچك

———————————————-

سپاس از شما
مچکرم
زنده باشید????