موضوع : نقاشی صلح و دوستی نام و نام خانوادگی : امیر رحیم…موضوع : نقاشی صلح و دوستی

نام و نام خانوادگی :
امیر رحیم قراملکی

کد ملی : ١٣۶۴٨۵۵٢٣٢

پایه تحصیلی : ششم ابتدایی

نام استان : آذربایجان شرقی

ناحیه : ٢ تبریز

معلم گرامی : خانم عطازاده

مدیر گرامی : خانم نجف دخت

معاون پرورشی : آقای درویشی

نام مدرسه : مدرسه ابتدایی ضیاء

———————————————-

نقاشی جالبی کشیده آفرین بهش ???

———————————————-

آفرین به استعداد این دانش آموز

———————————————-

1062046817_88803