سلام دوستان مثل غم در مرگ مادر میشه ۴ قسمت تشبیه رو بمن…

سلام دوستان

مثل غم در مرگ مادر
میشه ۴ قسمت تشبیه رو بمن بگید در این مثال بالا

———————————————-

1139485125_360701

———————————————-

این شعر برای وطن سروده شده

———————————————-

اگر برای وطنه پس مشبه میشه وطن

———————————————-

اینجاست متن کاملش