سلام خانم حسینی عزیز شب بخیر جمع وتفریق وضرب وتقسیم…

سلام خانم حسینی عزیز شب بخیر جمع وتفریق وضرب وتقسیم مختصات هم باید گفته بشه ؟؟

———————————————-

سلام جمع و تفریق مختصات همان انتقال در صفحه ی مختصات
و
ضرب و تقسیم مختصات همان بزرگنمایی هست
هر دو مبحث در کتاب هستند چرا نگیم?

———————————————-

سوالی پرسیدم عزیزم

———————————————-

اوکی

———————————————-

????????????????????