از برای خدا مخوان!!! امروز فضای گسترده رسانه‌های مجازی با…

از برای خدا مخوان!!!

امروز فضای گسترده رسانه‌های مجازی با همه جاذبه و فایده، پیش‌آورنده پاره‌ای آسیب‌ها و کاستی‌ها هم هست که طبعا برشمردن آنها در این مجال از توان نگارنده بیرون است اما تاثیری که برخی از این آسیب‌ها بر فرهنگ و زبان فارسی می‌گذارد، هر معلم دلسوز و راستین ادبیات را به درنگ و دقت وامی‌دارد تا هشدار این همه آسیب و کاستی و ناراستی و نادرستی را به دیگران بدهد.
بنده اگر از صفات پسندیده و خصال حمیده معلمان راستین، هم بهره‌ای نداشته‌باشد؛ به اعتبار یک عمر شاگرد استادان نامدار بودن، خود را به واکنش نشان‌دادن در این‌باره موظف می‌داند. ضمن این که پاسداشت زبان و ادب فارسی صرفا وظیفه معلمان و استادان این وادی نیست و هر کاربر زبان فارسی خود بایست پیشاهنگ پاسداشت فرهنگ و ادبیات این سرزمین باشد.
روشن است که شعر و ادب فارسی پیوست همیشگی کارکردهای اجتماعی و تاریخی و آیینی ایرانیان است و تقریبا در هیچ دوره‌ای، جامعه ایرانی از زبان و شعر فارسی برکنار نبوده‌است.
با گسترش رسانه‌های مجازی هم‌چنان که دیوان‌های بزرگ و کوچک شعر و متون مهم نثر فارسی به آسانی و در چشم برهم‌زدنی در دسترس است و کسی منکر این فضیلت و پیشرفت نیست اما استفاده برخی کسان از راه میانبر و محضر استاد را درک نکردن و ورود شتاب‌آلود به دنیای خوانش متن ادبی، مع‌الاسف بازتابی جز آسیب و بهره‌ای جز انحراف از مسیر درست نداشته است.
در فضای مجازی؛ شتاب برای شکفتن و خطاب با هدف دیده‌شدن و جواب با هدف پسندیده شدن، رسیدن به سرعتی را برای نشر مطالب دامن زده‌است که کمترین عوارض آن چنین است؛ استفاده از چاپ‌های نامعتبر و متفرقه متون و عدم تخصص و اشراف کتاب‌شناسی و نیز ابتر بودن سلیقه در انتخاب متن از یک مجموعه ادبی و برجسته‌ کردن آثار ضعیف از حتی شاعران بزرگ، و نهایتا غلط‌خوانی متن ‌(که ناشی از بی‌تجربگی و شتاب‌زدگی و ناآگاهی از آیین‌نگارش و ویرایش است) که از زبان شیخ اجل سعدی بایست از ایشان خواهش کرد که از برای خدا مخوان!
این آسیب‌ها و غلط‌ها در مسیر بهره‌مندی از شعر و ادب فارسی در صورت تکرار شدن و بازنشر چندباره آنها از این گروه به آن گروه، رنگ صحت و حجت به خود می‌گیرد و نهایتا متونی انباشته از غلط و بسته‌های شنیداری سراسر لغزش را به نسل بعد تقدیم می‌کند.
اکنون که چنین فرصت خجسته و امکانات درهم‌پیوسته در فضای مجازی فراهم است و همه دوست داریم با نشان‌های شاهنامه‌خوان و حافظ‌شناس زبانزد شویم؛ چه خوب می‌شود اگر با اداکردن حق مطلب از طریق شاگردی کردن در پیشگاه متخصصان و هنر درست‌خوانی را آموختن، تهدید شوم آسیب و انحراف را از آستان پاک‌نهاد زبان و ادب و شعر فارسی دور سازیم.
پیشاپیش مهر و دوستی و فروتنی خویش را پیشکش همه گرامیان دلسوز و ادیبان تجربه‌اندوز و علاقه‌مندان کارآموز تقدیم می‌دارد.

#دکتر_عبدالرضا_مدرس_زاده

برداشت از کانال

@pazhvak_roshangari
☃️☃️❄️❄️