?ریاضی ششم ?فصل چهارم ?فعالیت ۲ صفحه ۷۸ ?مدرس:رشاد عزیزی…

?ریاضی ششم
?فصل چهارم
?فعالیت ۲ صفحه ۷۸
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6